Telefonszám

+3620 267 6048

Email

fisze.info@gmail.com

Cím / Székhely

1139 Budapest, Teve u. 9/b 1.em 4.

1. Az Egyesület célja és feladatai

1.1.    Az Egyesület célja

a) Az egyészség megőrzésének, helyreállításának segítése a fizioterápiás (elektroterápiás) tevékenység révén.

b) Részvétel az egészségpolitika alakításába.

c) A fizioterápiás tevékenységben résztvevő dolgozók (fizioterápiás asszisztensek) szakmai és etikai érdekeinek képviselete.

d) Az elektroterápia elméleti oldalának fejlesztése, eredmények alkalmazása a gyakorlatban.

e) Társadalmi vélemények, érdekek, javaslatok közvetítése az egészségügyi szolgálat irányítói felé.

f) Az elektroterápia méltó erkölcsi és anyagi megbecsülésének elérése a társadalomban.

g) A szakmai képzésben, továbbképzésben való aktív részvétel.

h) Magasabb szintű (főiskolai képzés tervezésében, szervezésében, lebonyolításában való aktív részvétel.

i) Szakasszisztensi képzés indítása.

j) Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény 35. § -ára tekintettel általános egészségjavító tevékenység végzése.

1.2.    Az Egyesület feladatai

a) Az Egyesület törekszik a különböző intézményi kerekben (állami intézményekben, humán szolgáltató szférákban, a különböző társadalmi szervezetekben, egyházakban, magánvállalkozásokban) tevékenykedő fizioterápiás (elektroterápiás) szakdolgozók szakmai, társadalmi összefogására, fejleszti az egyesületi tagok szolidaritását

b) A fizioterápiás (elektroterápiás) tevékenységgel foglalkozók szakmai szemléletmódjának formálása, szakmai fejlődésük támogatása érdekében fórumot biztosít szakmai viták számára, tudományos fórumot teremt a képzéssel foglalkozók részére, előadásokkal és tanfolyamokkal segítik a fizioterápiás (elektroterápiás) szakdolgozók továbbképzését. Szakmai továbbképzések biztosítása, tervezése, szervezése és lebonyolítása.

c)  Szakmai támogatást nyújt a helyi önszervező megoldások kezdeményezőinek, elősegíti a társadalmi aktivitás növekedését.

d) Segíti a fizioterápiához (elektroterápiához) kapcsolódó egyéb tevékenységet végzők információcseréjét, támogatja munkájukat, a tagság számára készülő információs kiadványok (szakirodalmi ajánlójegyzék, cikkfordítások, konferenciaanyagok, előadásszövegek.)

e) Munkája során kapcsolatot tart hasonló külföldi egyesületekkel. Segíti a nemzetközi tapasztalatcserét (külföldi előadók meghívásával, esetenként tanulmányutak szervezésével, a nyelvtanulás fontosságának prolongálásával). Együttműködést alakít ki a fizioterápia (elektroterápia) egyes részterületeivel foglalkozó hazai intézményekkel és egyesületekkel.

f) Az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult

g) Az egészségmegőrzéssel és helyreállítással kapcsolatos szaktevékenységet végez, amely nem tartozik közvetlenül az orvosi ellátás körébe.

h) Részt vesz és véleményt nyilvánít a fizioterápiás asszisztensi képzési, és továbbképzési rendszerének és követelményszintjének kialakításárában, az elektroterápia etikai előírásainak kidolgozásában és fejlesztésében.

i) Egységes kezelési elvek és módszerek kialakítása az ország egész területén

j) Az Egyesület szolgáltatásait a közzétett feltételek alapján bárki korlátozás nélkül igénybe veheti.

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.