Telefonszám

+3620 267 6048

Email

fisze.info@gmail.com

Cím / Székhely

1139 Budapest, Teve u. 9/b 1.em 4.

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ
A Fizioterápiás Szakdolgozók Egyesülete 2023. évi gazdálkodásáról

Az egyesület 2023. évi gazdálkodását alapvetően a COVID járvány miatt korábban elhalasztott és végül szeptember 29-30 között megtartott kongresszus bevételei és ráfordításai határozták meg.
Az egyéb bevételek és ráfordítások közel azonos szintűek voltak az elmúlt éveknek.

Részletesen:

BEVÉTELEK

A kongresszuson kiállító vállalkozók terembérleti díjából befolyt 1.015.000 Ft, csökkentve a kifizetett bérleti díjjal, 245.000 Ft-al képezi a vállalkozási tevékenység társasági adó kötelezettség alapját.

A kongresszusi részvételi díjakból (3.222.900 Ft) és az Tagdíjakból 265.240 Ft. bevétel keletkezett (előző év 87.900 Ft volt). A háromszoros növekedés egyrészt a taglétszám növekedésének, másrészt a z előző évi 4.000 Ft/év tagdíj 5.000 Ft/év emelésének tudható be.

Az 1 %-os SZJA felajánlásából befolyt összeg 143.463 Ft volt. Előző év 79.258 Ft volt.

Egyéb árbevételként 645.00 Ft-ot könyvelhettünk el, melyből 300.000 Ft-ot a Magyar Egészségügyi Szakdolgozók Kamara utalt át kongresszusi támogatásként, míg 25.000 Ft-ot Csiákné Osztrocsics Ágnes, 20.000 Ft-ot pedig Milotta Lászlóné magánszemélyektől kaptuk támogatásként, illetve elszámoltuk bevételként a 2018-bankapott 300.000 Ft támogatást is.

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Mint a fentiekben említettem mind a bevételek mind a kiadások döntő többsége a kongresszus szervezéséhez és lebonyolításához köthetők.
Nevezetesen:
Rendezvény költsége 3.019.703 Ft
A szervezésben részt vevők munkabére és közterhe és egyéb (saját szgk) költsége 1.073.476 Ft
Megbízott könyvelő munkadíja 189.250 Ft
Bankköltség 41.160 Ft
Kamarai tagdíj 35.000 Ft
Ügyvédi díj (a társasági szerződés módosítása miatt) 76.200 Ft
Egyéb (anyag, irodaszer, posta, informatikai szolgáltatás) 14.557 Ft

EREDMÉNY

Fentiek figyelembevételével a társaság a 2023 évet 842 Eft. adózáselőtti eredménnyel zárta.

A vállalkozási tevékenysége után fizetendő társasági adó összege 69.000 Ft

Mérleg szerinti eredménye  773.248 Ft

ÖSSZEGZÉS

Az egyesület a 2023. évet pénzügyileg sikeresen zárta.
A fordulónapon (december 31-e) OTP betétszámla egyenlege 2.088.418 Ft
pénztár egyenlege 13.065 Ft
biztosíték a 2024 évre vonatkozóan.

Budapest 2024.02.21
Albert László
megbízott könyvelő

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.