Készült: 2016. március 18. péntek

Rehabilitáció, fizioterápia

Digitális világban élünk, amit én is - egy kis időre - komolyan vettem és barangoltam az interneten. Ezt a digitális tankönyvet találtam, melynek átböngészése után gondoltam, tegyük itt közzé a honlapunk látogatói számára is.

Az olvasása, újraolvasása bővíti/bővítheti ismereteinket, újabb és másabb gondolatokat is ébreszthet, de mindenképpen szakmai ismereteink, szakmai hozzáértésünk javát szolgálja. Minden érdeklődőnek kellemes és hasznos olvasást kívánok!

Duhaj Piroska, fiz. assz. és szakoktató
Cambridge, Ont., Kanada, 2016. márc. 07.

Rehabilitáció, fizioterápia


Rehabilitáció, fizioterápia

"Aki állja a versenyt, néha győz, de aki föladja, biztosan veszít." - Örkény István (1912 - 1979)

A fejezet - címének megfelelően - két nagy területre oszlik, amelyek szoros kapcsolatban állnak egymással. A rehabilitáció eszköztárának talán legfontosabb eleme fizioterápia, amely az aktív ellátás időszakában nemcsak rehabilitációs, hanem kuratív céllal is alkalmazható az egyéb gyógyító eljárások (gyógyszer, műtét, irradiáció) sorában.

Rehabilitáció

A rehabilitáció alapfogalmainak, a rehabilitációs szakemberek gondolatmenetének ismerete azért fontos az aktív ellátást végzők számára, hogy megvalósíthassák azokat a rehabilitációs jellegű tennivalókat, amelyek már az aktív ellátás időszakában szükségesek, és tudják azt, hogy mikor indokolt rehabilitációs konzíliumot kérni, és megértsék egymás nyelvezetét. A rehabilitáció az aktív ellátáshoz képest sok tekintetben más gondolkodást igényel, amit a legutóbbi időkig a hazai orvostudományi egyetemeken egyáltalán nem, vagy csak igen minimális óraszámban oktattak.

A fizioterápia felosztása a kezelésre adott biológiai válasz szerint

Fizioterápia

- elektroterápia: kisfrekvencia, középfrekvencia, mágneses tér

- termoterápia: nagyfrekvencia, infravörös, cryotherapia, hidroterápia

- hidroterápia

- fototerápia: helioterápia, ultraibolya, lézer

- mechanoterápia: gyógytorna, masszázs, ultrahang, tractio

A Digitális Tankönyvtár teljes anyaga itt olvasható >>

Forrás: Csaba, Gaál (2012) Medicina Könyvkiadó Zrt., tankonyvtar.hu