Készült: 2015. november 17. kedd

Elektromágneses sugárzások biofizikája

Fontosnak tartjuk a biofizikai ismeretek megismerését, hiszen ezek a fizioterápiás módszerek alkalmazásának alapjai. Külön ajánljuk, azoknak az olvasóinknak, akik a módszereket alkalmazzák gyógyításra, megelőzésre.

Elektromágneses sugárzások biofizikája, a fény

Jegyzet: Tóth András: Bevezetés a termodinamikába (Műegyetemi Kiadó)

Interneten elérhető segédanyag: Elektromágneses sugárzások biofizikája

A fény biofizikája: A sugárzásokra jellemző mennyiségek definíciója, az intenzitás gyengülésének törvénye. A fény, mint a „legfontosabb” sugárzás, fotometriai alapok. A fény, mint elektromágneses hullám (interferencia); a fény, mint részecske (fotoeffektus). Fényemisszió, fényabszorpció, spektrometria, emissziós spektrum, abszorpciós spektrum, hőmérsékleti sugárzás, lumineszcencia, fényforrások. Természetes és mesterséges UV (VIS, IR) sugárforrások, jellemzésük. A sztratoszferikus ózonréteg és szerepe a Földet érő globális sugárzások biológiai hatása: molekuláris, sejtszintű hatások. Biológiai dozimetria, a biológiai kockázat előrejelzése. Fényérzékenyítő, fényvédő anyagok hatásmechanizmusa. Fotodinamiás hatások (fény - kromoforok kombinált hatása). A hőmérsékleti sugárzás és a lézerek (elvi háttér). A fényerősítés gondolata, indukált emisszió, populáció inverzió.

Forrás: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, http://www.fke.bme.hu/oktatas/Biofizikahonlap/Afenybiologiaihatasai/FenyBio.pdf